BIZNES

Świadczę usługi doradztwa w zakresie:

– doboru struktury finansowania

– pozyskania finansowania w formie kredytu, leasingu, faktoringu, dotacji czy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

– mentoringu dla start upów i małych przedsiębiorstw

– wprowadzania rozwiązań podnoszących zaangażowanie pracowników i polepszających atmosferę w miejscu pracy

oraz szkoleń na indywidualne zamówienie.